czwartek, 30 marca 2017

Fordońskie projekty u Prezydenta Bydgoszczy

Dziś przedstawiciele obecnego semestru IV -  Dominika Lasek , Celina Glazik , Piotr Krzyżan i Daniel Sinkowski prezentowali  projekty swojego roku wykonane  dla Starego Fordonu.
Odbiór bardzo pozytywny  - a może o ciąg dalszy nastąpi :)
W spotkaniu uczestniczyli również : Wiceprezydent Miasta Mirosław Kozłowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.