środa, 23 marca 2016

WIELKANOCNIE


SUPONIN -prezentacja projektów

SUPONIN-PREZENTACJA
Dziś grupa studentów  obecnie  IV semestru przedstawiła gościom z Suponina projekty placu rekreacyjnego realizowane  na prośbę tamtejszych radnych. Chyba się podobało...a co dalej - zobaczymy :)
Dziękuję za prezentację:Maksymilianie, Agnieszce, Elizie,Tomkowi, Kacprowi i Jakubowi :)