o pracowniStudenci poznają :
- analizę geometrii ograniczania przestrzeni jako podstawy kształtowania architektury,
- zasady komponowania przestrzeni architektonicznej przy zastosowaniu zależności form, zestawień     materiałów, użycia koloru i światła, 
- metody projektowania w oparciu o integrację tych elementów, o inspirację i metaforę, jako    intelektualne cechy warsztatu projektowego,
- ćwiczenia projektowe tj: interwencja w realnej przestrzeni, abstrakcyjna kompozycja przestrzenna,    integracja elementów dopełniających określone miejsce.

W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu urbanistyki, architektury i historii architektury.
Główne zadania projektowe realizowane są dla istniejącego kontekstu przestrzennego.


CEL DYDAKTYCZNY:
- poznanie podstaw teorii kształtowania przestrzeni architektonicznej jako relacji człowieka do jej cech,
- ćwiczenia projektowe,
- praktyczne poznanie podstawowych elementów składowych kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz metod tworzenia nowej wartości przestrzeni w oparciu o ideę dodawania do miejsca o określonych cechach.