czwartek, 30 marca 2017

Fordońskie projekty u Prezydenta Bydgoszczy

Dziś przedstawiciele obecnego semestru IV -  Dominika Lasek , Celina Glazik , Piotr Krzyżan i Daniel Sinkowski prezentowali  projekty swojego roku wykonane  dla Starego Fordonu.
Odbiór bardzo pozytywny  - a może o ciąg dalszy nastąpi :)
W spotkaniu uczestniczyli również : Wiceprezydent Miasta Mirosław Kozłowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.wtorek, 7 marca 2017

LITERATURA PRZEDMIOTU

Podaję podstawową literaturę przedmiotu:


PRZESTRZEŃ – SKALA – CZŁOWIEK:
 Alexander Christopher, Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 Berkel (van) Ben, Bos Caroline, Niepoprawni wizjonerzy, Wydawnictwo Murator, Warszawa 2000.
 Norberg-Schulz Christian, Bycie, przestrzeń i architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa 2000.
 Przestrzeń jako taka, „Autoportret” nr 41, 2 2013.
 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S ka, Warszawa 2004.
DOM:
 Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012.
 Pallasmaa Juhani, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012.
 Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999.
 Rybczyński Witold, Najpiękniejszy dom na świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 Zumthor Peter, Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.
OSIEDLE:
 Gehl Jan, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.
 Jacobs Jane, Śmierć i życie wielkich amerykańskich miast, Centrum Architektury, Warszawa 2014.
 Krier Léon, Architektura wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011.
 Syrkus Helena, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 Wallis Aleksander, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
MIASTO:
 Bielecki Czesław, Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996.
 Chmielewski Jan Maciej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 Harvey David, Bunt miasta. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
 Koolhaas Rem, Deliryczny Nowy Jork, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014.
 Rewers Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, TAiWPN Universitas, Kraków 2005.
 Townsend Anthony, Smart Cities. Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, W. W. Norton & Company, New York & London 2013.

poniedziałek, 6 marca 2017

Young4Design-foty
I edycja Y4D za nami.
Porażające tłumy zainteresowanych studentów długo pozostaną w mojej pamięci ;)
Czy narodziła się fajna, oczekiwana impreza? Wiele zależy od Was - bo ona była dla Was !